Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Piknik promocyjny przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach

Utworzono dnia 17.03.2016

W niedzielę 14 lipca 2013 r. plac przy OSP w Piaskach przyciągnął mieszkańców oraz gości na Piknik, którego głównym celem była promocja projektów unijnych realizowanych za pośrednictwem LGD – „Między Wartą a Nerem”. Miejsce nie było przypadkowe, bo OSP w Piaskach również skorzystała z dofinansowania projektu pt. „Prace budowlane mające na celu poprawę stanu technicznego istniejącej świetlicy wiejskiej – wymiana pokrycia dachowego.” Zakres rzeczowy operacji objął: prace rozbiórkowe, prace związane z izolacją cieplną z wełny mineralnej oraz izolacją przeciwwilgociową z folii para przepuszczalnej na części budynku pokrytych stropodachem, prace pokrywcze, montaż rynien dachowych oraz rur spustowych.

Imprezę rozpoczął Rajd Rowerowy na trasie Piaski – Gusin – Piaski, którego uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową w miejscu gdzie mieszkała Maria Konopnicka. Sponsorem upominków oraz nagrody dla najmłodszego uczestnika Rajdu Bartłomieja Pawlaka był Bank Gospodarki Żywnościowej oddział w Sieradzu reprezentowany przez p. Stanisława Stefańskiego. Następnie nastąpiły gromkie brawa i przemówienia. Zaproszonych gości powitał Prezes OSP Piaski dh Lucjan Rybak. W kolejnej części głos zabrał p. Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie, który podziękował Władzom Stowarzyszenia LGD – „Między Wartą a Nerem” za pomoc w przygotowywaniu wniosków o dotację. Następnie prowadzenie imprezy przejął p. Tadeusz Bednarek – Prezes LGD – „Między Wartą a Nerem”, który poprosił Ks. Janusza Kowalskiego – Proboszcza Parafii Św. Kazimierza – Kustosza Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Siostry Faustyny w Świnicach Warckich o poświęcenie odnowionego budynku OSP – dachu i figury Św. Floriana. Po tym pięknym i wzruszającym zwłaszcza dla Braci Strażackiej momencie rozpoczęły się koncerty zaproszonych zespołów.

 Jako pierwsza na scenie pojawiła się Orkiestra Dęta ZHP – OSP z Uniejowa pod batutą Jakuba Pięgota. Orkiestra także skorzystała z dofinansowania za pośrednictwem LGD – „Miedzy Wartą a Nerem” realizując projekt pt. „Wydanie folderu i płyty CD z okazji 30-lecia Orkiestry Dętej ZHP – OSP w Uniejowie”. Projekt objął przygotowanie materiałów pisanych i fotograficznych i wydrukowanie w formie 12 stronicowej broszury w ilości 1000 egzemplarzy. Ponadto nagrana została płyta CD w ilości 1000 szt. z utworami prezentującymi dorobek artystyczny Orkiestry.

Drugi na scenie wystąpił zespół folklorystyczny „Świniczanki” z Kapelą Ludową. Zespół jest w trakcie realizacji projektu: „Promocja twórczości artystycznej zespołu folklorystycznego „Świniczanki” z kapelą ludową poprzez podniesienie poziomu występów artystycznych, organizację koncertów oraz zakup letnich strojów ludowych”.  W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie dodatkowych zajęć muzycznych dla zespołu oraz 8 koncertów na terenie Województwa Łódzkiego. Uczestnicy Pikniku mogli podziwiać letnie stroje ludowe dla członków zespołu, które prezentowali:  p. Katarzyna Zelba – kobiecy strój ludowy,  p. Tadeusz Bednarek – męski strój ludowy.

Kolejnym zespołem, który umilił zebranym niedzielne popołudnie oraz przybliżył przebieg polowania był Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy”.  Tytuł projektu: „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez powołanie do działalności Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” przy Kole Łowieckim nr 31 Bażant w Świnicach Warckich – zakup instrumentów myśliwskich, umundurowania myśliwskiego, cykl szkoleń”. W ramach projektu powołano Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich w składzie 5 osobowym. Dokonano zakupu instrumentów muzycznych oraz jednolitego umundurowania myśliwskiego. Zespół odbył cykl warsztatów muzycznych pod okiem instruktora celem doskonalenia poziomu gry.

Zespół „Hubertusy” był ostatnim który wystąpił w niedziele na scenie w Piaskach, ale nie był to ostatni projekt, który był promowany. Pan Tadeusz Bednarek zaprezentował jeszcze jeden projekt zrealizowany za pośrednictwem LGD – „Między Wartą a Nerem”:  „Podniesienie jakości działalności kulturalnej w Gminie Świnice Warckie poprzez zakup nowoczesnego zestawu nagłośnieniowego służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie kultury”. Z projektu został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy, z którego mogliśmy korzystać m.in. podczas naszego Pikniku. Na tym zakończyła się prezentacja projektów unijnych zrealizowanych za pośrednictwem LGD – „Między Wartą a Nerem” w ramach PROW 2007-2013. Oczywiście to nie były wszystkie projekty, na to brakło by czasu. Ale impreza trwała nadal. Rozpoczęły się konkursy sportowo – rekreacyjne dla dorosłych oraz zabawy i łamigłówki dla najmłodszych, które prowadziły p. Agnieszka Stefańska oraz p. Aleksandra Tomczak.  Pogoda nie przeszkodziła i do późnych godzin wieczornych bawił wszystkich zespół muzyczny DJ.

Piknik promocyjny przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach

Utworzono dnia 17.03.2016, 09:52

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny