Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia 30 marca 2015 r.

Utworzono dnia 18.03.2016

W dniu 30 marca 2015 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Świnicach Warckich odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Między Wartą a Nerem”. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Tadeusz Bednarek, następnie powołano przewodniczącego zebrania Panią Urszulę Łukasik, która  poprowadziła dalszą część zebrania. W obradach uczestniczyło 22 członków Stowarzyszenia. Powołano również komisję uchwał i wniosków w osobach Pani Urszula Urbaniak, Jadwiga Tylki i Krystyna Kowalczyk.

Prezes Stowarzyszenia Pan Tadeusz Bednarek przedstawił zgromadzonym sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok, które poddano pod głosowanie i zostało przyjęte jednogłośnie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Krystyna Kowalczyk przedstawiła protokół komisji rewizyjnej i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD, który to został przyjęty jednogłośnie.

Zarząd Stowarzyszenia   przedstawił wniosek o podjęcie uchwał w sprawie przedłużenia kadencji na kolejne 12 miesięcy dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia. Uchwały te zostały podjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad możliwością Stowarzyszenia „LGD – Między Wartą a Nerem” objęcia obszaru zamieszkałego przez co najmniej 30 000 mieszkańców. Dyskusja zakończyła się propozycją utworzenia LGD z gminami powiatu łęczyckiego.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła następujące wnioski:

  1. Rowery stanowiące majątek Stowarzyszenia przekazać w użytkowanie na terenie obydwu gmin wg dyspozycji:
  2. 6 rowerów dla gminy Świnice Warckie
  3. 12 rowerów dla gminy Uniejów
  4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Uniejów, Wójta Gminy Świnice Warckie i Prezesa LGD do zaangażowania w działania prowadzące do wejścia naszego LGD w inne struktury województwa łódzkiego ze wskazaniem: gmina Łęczyca i miasto Łęczyca.
  5. W miarę posiadanych środków wspierać gminę Świnice Warckie w działaniach promocyjnych.

Końcowym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2015, które to zostały przyjęte uchwałą w sposób jednogłośny.

Słowa uznania oraz podziękowania za trud pracy włożony w funkcjonowanie Stowarzyszenia i biura, złożyli Zarządowi członkowie w tym wójt i burmistrz, jak również  życzyli dalszej owocnej pracy. Na zakończenie członkowie Stowarzyszenia częstowali się ciastem.

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia 30 marca 2015 r.

Utworzono dnia 18.03.2016, 13:48

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny